top of page

Cynnig Cymraeg

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn falch i allu cynnig gweithgareddau lles yn y Gymraeg. Gyda 2 aelod o staff yn rhugl yn y Gymraeg, mae’n hollbwysig inni fel cwmni cymunedol i sichrau ein bod yn trafod a chynnal materion trwy gyfrwng y Gymraeg i’r rheiny sy’n dymuno hynny. Mae normaleiddio’r Gymraeg yn y gwiethle yn hanfodol er mwyn sicrhau bod ein cymuned yn medru defnyddio’r iaith maent fwyaf catrefol ynddo. Dyma rhai o uchafbwyntiau ein gwasanethau Cymraeg:

  • Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg

  • Rydym yn dewis enwau cymraeg a traddodiadol ar gyfer ein anifeiliaid

  • Byddwn yn ymdrechu i gynghori a thrafod materion trwy gyfrwng y Gymraeg bob cyfle posib

  • Rydym yn falch o gael tudalen Gymraeg penodol ar ein gwefan

  • Credwn fod cyflogi staff dwyieithog yn fantais i’r cwmni

  • Rydym yn annog i’n siaradwyr Cymraeg wisgo bathodynnau Iaith Gwaith

goat 1.jpg

Siany y Gafr

pigs.jpg

Blodwen y Mochyn

bottom of page