top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

We Are Award Winners

We are very proud to have been awarded the Investing in Volunteers (IiV) Award for good practice in volunteer management, demonstrating that as an organisation we value the enormous contribution made by our volunteers and give them the support that they need. We have been connecting and celebrating together with campfires and cookouts on some beautiful cold, crisp, sunny days. Well done team! WCVA Volunteering Wales #IiVUK


Rydym yn falch o ennill Gwobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) am arfer da mewn rheoli gwirfoddolwyr, gan ddangos ein bod yn gwerthfawrogi'r cyfraniad enfawr a wnaed gan ein gwirfoddolwyr ac yn rhoi iddynt y gefnogaeth sydd angen arnynt. Rydym wedi bod yn dathlu gyda than a bwyd ar y dyddiau oer diweddar. Da iawn tîm!

Commentaires


bottom of page