top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

Green Flag Winners!


We are extremely proud to have achieved the Green Flag for Parks - Wales Award - the international mark of quality parks and green spaces. And it's thanks to our amazing young people and volunteers hard work that keeps our much needed urban green space flourishing for the community.


Keep Wales Tidy - Cadwch Gymru'n Daclus

The National Lottery Community Fund


#volunteers #charity #greenflagwales #keepwalestidy #urbanfarm #community


Rydym yn hynod o falch i ennill y Faner Werdd eto. Mae’r faner werdd yn farc safon ar gyfer fannau gwyrdd o safon. Diolch i’m wirfoddolwyr sy’n cadw ein safle unigryw, dinesig ar agor i’r gymuned.


#GwobrYFanerWerdd #gwirfoddolwyr #cadwCymrundaclus

bottom of page