top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

Help us raise £8000 in one week!

SAVE THE DATE 29th NOV - 6th DEC.


We are very happy to announce that we have been accepted as one of the charities taking part in the Big Give #christmaschallenge22 which gives us the opportunity to DOUBLE every pound donated to us during that week. ONE DONATION, TWICE THE IMPACT!


Starting on #givingtuesday2022 on 29th November, we will be asking community members of Swansea to help support our amazing volunteers with our #FundsForFodder appeal.


We will be launching at midday on Tuesday 29th and you will be able to fundraise and donate to us directly through the Big Give page here: http://www.bit.ly/fundsforfodder


Watch this space for more details. We look forward to a fun filled week! DiolchCADW'R DYDDIAD 29 TACHWEDD - 6 RHAGFYR.

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi ein bod wedi cael ein dewis fel un o'r elusennau sy'n cymryd rhan yn y Big Give #ChristmasChallenge22 sy'n rhoi'r cyfle i ni ddyblu pob punt a roddwyd i ni yn ystod yr wythnos honno. UN RHODD, DWYWAITH YR EFFAITH!


Gan ddechrau ar #givingtuesday2022 ar 29 Tachwedd, byddwn yn gofyn i aelodau cymuned Abertawe helpu cefnogi ein gwirfoddolwyr anhygoel gyda'n hapêl #FundsForFodder.


Byddwn yn lansio am hanner dydd ddydd Mawrth 29ain a byddwch yn gallu codi arian a rhoi arian i ni yn uniongyrchol trwy dudalen y Rhoi Mawr yma: http://www.bit.ly/fundsforfodder

Gwyliwch y gofod hwn am ragor o fanylion. Edrychwn ymlaen at wythnos llawn hwyl! Diolch

Comentários


bottom of page