top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

Swansea Christmas Parade 2022

What a fantastic evening we had at the Swansea Christmas Parade! Our child and youth volunteers did an amazing job representing the Farm. They have spent weeks crafting giant pigs and lanterns, and everyone dressed up as festive farmers for the occasion. We had a fab time, and we are SO proud of our young people for taking part. Well done!


Am noson wych cawsom yn Barêd Nadolig Abertawe! Gwnaeth ein gwirfoddolwyr ifanc gwaith anhygoel yn cynrychioli'r Fferm. Maen nhw wedi treulio wythnosau yn creu moch a llusernau anferth, a phawb wedi gwisgo fel ffermwyr Nadoligaidd ar gyfer yr achlysur. Cawson ni amser fab, ac rydyn ni MOR falch o'n pobl ifanc am gymryd rhan. Di iawn!


コメント


bottom of page