top of page

Recent Posts

Archive

331747519_162618962867210_5179391487490815864_n (1).jpg

Tags

Natur Am Byth - Saving Wales' Threatened Species

We enjoyed a visit this week from National Lottery Heritage Fund staff and committee member Dr Malcolm Smith who conducted an official assessment site visit for the project - Natur Am Byth, Saving Wales’ threatened species! The Farm is very proud to be working in partnership with a number of other organsations in this 20-year vision for Wales’s green initiative.


We were also joined by some of our partners including Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales, Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, Bat Conservation Trust and Swansea Council as we discussed the details of the project and took a tour of the Farm and Cadle Heath.


For more information on the project, along with details on all of the other partners involved take a look here.

--------

Fe wnaethom fwynhau ymweliad wythnos yma gan staff ac aelod o'r pwyllgor Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Dr Malcolm Smith, a gynhaliodd ymweliad safle asesu swyddogol ar gyfer y prosiect - Natur am byth! Achub rhywogaethau dan fygythiad Cymru. Mae'r Fferm yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill yn y weledigaeth 20 mlynedd hon ar gyfer menter werdd Cymru; Ymunodd rhai o'n partneriaid hefyd â ni, gan gynnwys CNC, Buglife, Bat Conservation Trust a Chyngor Abertawe wrth i ni drafod manylion y prosiect a mynd ar daith o amgylch y Farm a Rhos Cadle. Mae'r bartneriaeth wedi cyllidebu cyfanswm costau'r prosiect ar £8m ac rydym wir yn gobeithio bod yn llwyddiannus yn y cais hwn i helpu dyfodol gwyrdd Cymru (croesi bysedd!).


Am fwy o wybodaeth am y prosiect, ynghyd â manylion am yr holl bartneriaid eraill sy'n gysylltiedig ewch i weld yma.


Commentaires


bottom of page